ZOOM IN comunitate

210 voturi

Salvați Copiii Iași

Număr voluntari: 20

Număr ore voluntariat: 900

Descriere: Este un proiect care pornește de la ideea că pentru a crește un copil este nevoie de un sat întreg. Proiectul este centrat pe acţiuni care au ca scop conștientizarea copiilor și a părinţilor despre drepturile fundamentale. În cadrul proiectului a fost promovată implicarea tuturor membrilor din comunitate pentru promovarea și respectarea drepturilor copiilor. S-au derulat campanii de dezvoltarea a abilităţilor emoţionale și sociale astfel încât copiii să fie capabili să-și exprime opiniile, să participe la luarea deciziilor. Voluntarii au realizat 16 reprezentaţii Teatru Forum în 5 comunităţi rurale din judeţul Iași și 11 instituţii de învăţământ din Iași, ajungând la 1210 de participanți.

Testimonial: „Este cunoscut faptul că structurile comunitare consultative nu au personalitate juridică, participarea și implicarea membrilor fiind absolut pe bază de voluntariat. Credem că aceste workshop-uri au avut rolul de a instrui și întări capacitatea de a răspunde problematicii violenţei în familie și în comunitate. Am învăţat metode și tehnici noi de abordare și de lucru cu copiii, victime ale violenţei în comunitate și am conștientizat faptul că, împreună,putem schimba oameni și mentalităţi.” (membru SCC Cepleniţa).