Cine/Ce se poate nominaliza

Cine/Ce se poate nominaliza

Nominalizările pot fi realizate doar de către:

·         Organizații neguvernamentale

·         Instituții publice

Pentru secțiunile Voluntarul anului din domeniul corporativ și Proiectul de voluntariat al anului din domeniul corporativ nominalizările vor veni din partea organizațiilor/instituțiilor care au organizat activitățile.

Ce se poate nominaliza?

Voluntari cu rezultate deosebite în activitatea organizației, instituției sau angajați ai companiilor care au făcut voluntariat în cadrul ONG-urilor sau instituțiilor publice.

Proiecte cu o componentă majoră de voluntariat cu rezultate deosebite implementate de organizații neguvernamentale, instituții sau implementate de companii prin angajații acestora.

Coordonatori de voluntari care gestionează și motivează echipe de voluntari din organizații neguvernamentale sau instituții publice.

Echipe de voluntari cu rezultate deosebite care au fost implicați în proiecte și programe de voluntariat.

Notă: Pentru că este o competiție anuală, pentru fiecare ediție se va lua în calcul perioada septembrie anul precedent – septembrie anul în curs. De exemplu: pentru ediția din anul 2017 se vor lua în considerare proiecte, voluntari, coordonatori și echipe de voluntari, cu activități desfășurate în perioada septembrie 2016- septembrie 2017.

Criterii de preselecție și jurizare

CATEGORIA “Voluntarul anului” 
Criterii generale de evaluare:
- Nominalizarea voluntarilor este făcută de organizația pentru care aceștia au fost voluntari
- Nominalizarea se referă la activitatea de voluntariat desfășurată  în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018
- Relevanța domeniului ales, în corelare cu activitățile în care s-a implicat voluntarul
- Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
- Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale voluntarului nominalizat.
- Vârsta voluntarului nominalizat trebuie să fie peste 15 ani (conform legii voluntariatului 78/2014)

Criterii specifice de evaluare:
- Numărul de ore de voluntariat nu trebuie să fie mai mare de 1800 conform regulamentului de aplicare regăsit AICI (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate de către preselector/juriu prin coordonatorul competiției)
- Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul)
- Rezultatele activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
- Calitatea materialului video înscris (capacitatea de a sumariza activitatea din decursul anului într-un clip creativ şi relevant pentru activitatea sa)

 
CATEGORIA „Proiectul de voluntariat al anului” 
Criterii generale de evaluare:
- Nominalizarea proiectelor este făcută de organizația care le-a implementat
- Nominalizarea se referă la proiecte de voluntariat desfășurate în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018; proiectele pot fi încheiate sau în derulare, cu condiția ca acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare concrete
- Relevanța domeniului ales, în corelare cu activitățile proiectului, cele în care s-au implicat voluntarii
- Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
- Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului proiectului nominalizat

 Criterii specifice de evaluare:
- Informații despre proiect (titlul, scop, obiective, parteneri)
- Numărul de voluntari implicați în proiect si rolul-impactul acestora în proiect
- Numărul de ore de voluntariat efectuate în cadrul proiectului
- Rezultatele proiectului raportat la bugetul acestuia (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
- Calitatea materialului video înscris (capacitatea de a sumariza activitatea din decursul anului într-un clip creativ şi relevant pentru proiect)
 
 
 
CATEGORIA „Coordonatorul de voluntari al anului”
Criterii generale de evaluare:
- Nominalizarea coordonatorilor de voluntari este făcută de organizația/instituția în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea ca angajați sau voluntari
- Nominalizarea se referă la activitatea de coordonare de voluntari desfășurată în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018 (a nu se confunda cu coordonarea unui program care implică voluntari)
- Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
- Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului de voluntari nominalizat.

Criterii specifice de evaluare:
- Numărul de voluntari coordonați
- Numărul de ore de voluntariat
- Activitatea de coordonare de voluntari în 2018 (descrierea procesului de management al voluntarilor, instrumente folosite, rezultate obținute, probleme întâmpinate și soluții adoptate, provocări, lecții învățate etc.)
- Activitatea de coordonare de voluntari în experienţa anterioară anului 2018
- Calitatea materialului video înscris (capacitatea de a sumariza activitatea din decursul anului într-un clip creativ şi relevant pentru activitatea sa)


CATEGORIA „Echipa de voluntari a anului" 
Criterii generale de evaluare:
- Nominalizarea echipelor de voluntari este făcută de organizația în cadrul căreia aceasta se implică
- Nominalizarea se referă la activitatea echipei de voluntari desfășurată în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018
- Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
- Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare
- Vârsta voluntarilor din echipa de voluntari nominalizată trebuie să fie peste 15 ani (conform legii voluntariatului 78/2014)
 
Criterii specifice de evaluare:
- Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv echipa de voluntari)
- Schimbarea produsă în urma activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil - cuantificabile)
- Numărul de ore de voluntariat nu trebuie să fie mai mare de 1800/per voluntar/per an conform regulamentului de aplicare regăsit AICI (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate de către preselector/juriu prin coordonatorul competiției)
- Calitatea materialului video înscris (capacitatea de a sumariza activitatea din decursul anului într-un clip creativ şi relevant pentru activitatea echipei)
 
 
 
 

#GNV2018 #competiție

Comunicat de Presă

17.12.2018

Votul Publicului la GNV2018

#VoluntarPentruRomânia #GNV2018 #votulpublicului

Detalii de confirmare a votului

#VoluntarPentruRomânia #GNV2018

#Centenar #VoluntarPentruRomânia #GNV2018

Start GNV 2018! Start competiție!

Finalisti

Voluntarul anului si Proiectul de Voluntariat al anului in domeniul Tineret