Criteriile de jurizare a Galei Naționale a Voluntarilor 2016

Categoria Voluntarul anului


Criterii generale de evaluare

 • Nominalizarea voluntarilor este făcută de organizația pentru care aceștia au fost voluntari.

 • Nominalizarea se referă la activitatea de voluntariat desfășurată în perioada noiembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016.

 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită.

 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale voluntarului nominalizat.


Criterii specifice de evaluare

 • Numărul de ore de voluntariat (acestea vor fi validate de documentele justificative).

 • Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul).

 • Rezultatele și impactul activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile).

 • Declarații de sprijin ale supervizorului și/sau beneficiarilor.

 • Experiența de voluntariat (motivație, sentimente, învățare, dezvoltare, percepţii etc.)

 • Anexe: o fotografie tip portret și trei fotografii din activitatea voluntarului atașate separat în format jpg.

 

Categoria Proiectul de voluntariat al anului


Criterii generale de evaluare

 • Nominalizarea proiectelor este facută de organizația care le-a implementat.

 • Nominalizarea se referă la proiecte de voluntariat desfășurate în perioada noiembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016; proiectele pot fi încheiate sau în derulare, cu condiția ca acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare concrete.

 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită.

 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului proiectului nominalizat.


Criterii specifice de evaluare

 • Informații despre proiect (titlul, scop, obiective, coordonator, parteneri).

 • Descrierea proiectului (activități, beneficiari, mod de organizare).

 • Numărul de voluntari implicați în proiect.

 • Numărul de ore de voluntariat efectuate în cadrul proiectului.

 • Rezultatele proiectului și sustenabilitatea acestuia (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile).

 • Descrierea impactului activităților voluntarului.

 • Acoperirea geografică a proiectului/intervenției acestuia.

 • Declaraţii despre proiect de la: un beneficiar (daca este posibil), un voluntar, un partener (dacă este cazul), o instituție publică implicată (daca este cazul).

 • Anexe: fotografii din activitățile proiectului.

 

Categoria Coordonatorul de voluntari al anului


Criterii generale de evaluare

 • Nominalizarea coordonatorilor de voluntari este facută de organizația în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea ca angajați sau voluntari.

 • Nominalizarea se referă la activitatea de coordonare de voluntari desfășurată în perioada noiembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016  (a nu se confunda cu coordonarea unui program care implică voluntari).

 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită.

 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului de voluntari nominalizat.


Criterii specifice de evaluare

 • Numărul de voluntari coordonați.

 • Numărul de ore de voluntariat.

 • Activitatea de coordonare de voluntari (descrierea procesului de management al voluntarilor, instrumente folosite, rezultate obţinute, probleme întâmpinate și soluții adoptate, provocări, lecții învățate etc.) 

 • Declarații de sprijin din partea organizației unde activează coordonatorul de voluntari sau a unui voluntar coordonat.

 • Anexe: fotografii din activitățile de coordonare a voluntarilor.

 

Categoria Centrul de voluntariat al anului


Criterii generale de evaluare

 • Nominalizarea centrelor de voluntariat este facută de organizația în cadrul căreia acestea funcționează.

 • Nominalizarea se referă la activitatea centrului de voluntariat desfășurată în perioada noiembrie, noiembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016.

 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită.

 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare.

 • Nominalizarea se referă la un centru de voluntariat asa cum este acesta definit la secțiunea Despre competiție a website-ului galavoluntarilor.ro  și nu la o organzație care implică voluntari în programele proprii.


Criterii specifice de evaluare

 • Numărul de voluntari recomandați la alte organizații și instituții.

 • Numărul de organizații și instituții către care s-au recomandat voluntari.

 • Numărul de proiecte/programe proprii ale centrului nominalizat.

 • Număr de voluntari implicați în programele proprii.

 • Instrumente de lucru cu voluntarii.

 • Instrumente de lucru cu organizațiile/instituțiile beneficiare.

 • Activități de informare cu privire la voluntariat.

 • Activități de promovare a voluntariatului.

 • Activități de recunoaștere a voluntarilor.

 • Declarații de sprijin din partea unei organizații/instituții beneficiare, unui voluntar recomandat, unui partener, unei instituţii publice locale.

 • Anexe: fotografii din activităţile centrului de voluntariat.