Vasile:

Nominalizează

- Echipa de voluntari a anului

Informații despre organizația nominalizatoare

1 Informații despre organizația nominalizatoare

* Organizația care nominalizează echipa de voluntari

* Localitate (organizație)

* Județ (organizație)

* Numele persoanei de contact din partea organizației

* Website-ul organizației (în cazul în care există)

* Adresă e-mail a persoanei de contact

* Telefon persoană de contact din partea organizației care nominalizează

* Bugetul total în RON al organizației în anul 2016

* Nume echipă - Dacă este cazul (în caz contrar, se poate trece numele proiectului în care a fost implicată echipa sau numele organizației care nominalizează)

Descrierea cantitativă a activității echipei de voluntari în 2017 (septembrie 2016 – septembrie 2017)

2 Descrierea cantitativă a activității echipei de voluntari în 2017 (septembrie 2016 – septembrie 2017)

* Număr de voluntari din echipa de voluntari nominalizată

* Numărul de ore de voluntariat desfășurate de întreaga echipă de voluntari nominalizată

* Menționați în ce categorie de vârstă se încadrează voluntarii din echipa de voluntari nominalizată:

Descrierea calitativă a activității echipei de voluntari în 2017 (septembrie 2016 – septembrie 2017)

3 Descrierea calitativă a activității echipei de voluntari în 2017 (septembrie 2016 – septembrie 2017)

* Menționați domeniul/domeniile de activitate în care s-a implicat echipa de voluntari nominalizată. Bifați toate domeniile care se potrivesc.

* Rezumați activitatea echipei de voluntari în 2017 (septembrie 2016 – septembrie 2017)

Vă rugăm descrieți cât mai specific și măsurabil activitatea echipei de voluntari în 2017, responsabilitățile principale ale voluntarilor, tipul de beneficiari cu care au interacționat. (Limită: 3500 caractere, cu spații)

* Descrieți minim 1- maxim 3 proiecte/programe de voluntariat în cadrul căruia/cărorar a fost implicată echipa nominalizată

Vă rugăm să descrieți pe scurt fiecare proiect/program de voluntariat, subliniind cum au fost implicați voluntarii, care a fost rolul și intervenția lor, cum au fost repartizați pe activități și numărul voluntarilor per fiecare activitate. (Limită: 3500 caractere, cu spații)

* Detaliați schimbarea pe care echipa de voluntari nominalizată a adus-o în comunitate

Vă rugăm detaliați rezultatele și impactul activităților desfășurate de echipa de voluntari nominalizată. Vor fi luate în considerare doar activitățile din perioada septembrie 2016 – septembrie 2017. (Limită: 2500 caractere, cu spații)

* Descrieți pe scurt dinamica echipei nominalizate și modul în care membrii echipei au interacționat pentru a desfășura activitatea descrisă.

Vă rugăm descrieți cât mai specific interacțiunile din cadrul echipei, dacă au existat provocări prin care echipa a trecut și cum au reușit să eficientizeze lucrul în echipă. (Limită: 3000 caractere, cu spații)

Activitatea de management a echipei de voluntari nominalizată

4 Activitatea de management a echipei de voluntari nominalizată

* Detaliați instrumentele de lucru cu voluntarii din echipa de voluntari nominalizată

Vă rugăm detaliați modalitatea de recrutare, orientare, creare a echipei, gestionare și evaluare a voluntarilor din echipa nominalizată. (Limită: 2500 caractere, cu spații)

* Descrieți pe scurt activitățile de recunoaștere a meritelor echipei de voluntari nominalizată

Vă rugăm descrieți cât mai specific activitățile de recunoaștere a meritelor voluntarilor, cât și activitățile de recunoaștere a proceselor de învățare prin care au trecut aceștia, dacă este cazul. (Limită: 2500 caractere, cu spații)

Testimonial și descriere

5 Testimonial și descriere

* Prezentați un scurt testimonial cu privire la echipa de voluntari nominalizată, din partea beneficiarilor și/sau a partenerilor. Vă rugăm să menționați numele și funcția (dacă este cazul) persoanei care dă testimonialul.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

* În cazul în care echipa de voluntari nominalizată se va afla printre finaliști, descrierea sa va fi publicată pe site-ul competiției și va putea fi votată de către vizitatori. De asemenea, în calitate de finalist, descrierea acesteia va fi publicată și în Gazeta de Voluntariat din seara de Gală. Vă rugăm să scrieți o scurtă prezentare a echipei de voluntari în care să evidențiați de ce este ea echipa de voluntari a anului în organizația dumneavoastră, aportul și impactul adus de aceasta în cadrul organizației, în cadrul proiectelor în care s-a implicat și în cadrul comunității.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice și formulând textul la persoana a III-a. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

6 Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

De exemplu link-uri către materiale online despre echipa de voluntari, către blog, grup facebook etc.

Imagini

7 * Imagini

Vă rugăm să ataşaţi 4 fotografii relevante din activităţile echipei de voluntari nominalizată, în format .jpg, cu dimensiunea maximă de 1,5 MB. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din nominalizare şi, în absenţa lor, nominalizarea va fi considerată incompletă şi nu va fi luată în considerare.