Vasile:

Nominalizează

- Coordonatorul de voluntari al anului

Informații despre organizația care nominalizează coordonatorul de voluntari

1 Informații despre organizația care nominalizează coordonatorul de voluntari

* Organizația care nominalizează coordonatorul de voluntari

* Numele persoanei de contact din partea organizației

* Adresa de e-mail a persoanei de contact din partea organizației

* Telefonul persoanei de contact din partea organizației

* Localitate (organizație)

* Județ (organizație)

* Website-ul organizației (în cazul în care există):

Informaţii despre coordonatorul de voluntari nominalizat

2 Informaţii despre coordonatorul de voluntari nominalizat

* Numele coordonatorului de voluntari nominalizat

* Adresa de e-mail a coordonatorului de voluntari nominalizat

* Telefonul coordonatorului de voluntari nominalizat

Descrierea cantitativă a activității coordonatorului de voluntari nominalizat

3 Descrierea cantitativă a activității coordonatorului de voluntari nominalizat

* Numărul de voluntari coordonați în 2017

* Numărul de ore de voluntariat realizate de voluntarii coordonați în 2017

* Vechimea în coordonarea voluntarilor în organizație

* Vechimea în coordonarea voluntarilor în general

Descrierea calitativă a activităţii coordonatorului de voluntari nominalizat

4 Descrierea calitativă a activităţii coordonatorului de voluntari nominalizat

* Descrieți pe scurt activitatea coordonatorului de voluntari nominalizat în 2017 și felul în care acesta și-a atins obiectivele, subliniind proiectele în care a fost implicat, rezultatele concrete obținute, modalitatea prin care a realizat managementul voluntarilor

Vă rugăm descrieți cât mai detaliat activitatea coordonatorului de voluntari în cadrul organizației din punctul de vedere al managementului voluntarilor. Se va face referire la perioada septembrie 2016 – septembrie 2017. (Limită: 3500 caractere, cu spații)

* Prezentați experiența persoanei nominalizate în coordonarea de voluntari, anterioară anului 2017

Vă rugăm prezentați vechimea în coordonarea voluntarilor a persoanei nominalizate. (Limită: 2500 caractere, cu spații)

Testimonial și descriere

5 Testimonial și descriere

* Prezentați un scurt testimonial cu privire la coordonatorul nominalizat, din partea unui voluntar coordonat. Vă rugăm să menționați numele și funcția (dacă este cazul) persoanei care dă testimonialul.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

* În cazul în care coordonatorul de voluntari nominalizat se va afla printre finaliști, descrierea acestuia va fi publicată pe site-ul competiției și va putea fi votat. De asemenea aceasta va fi publicată și în Gazeta de Voluntariat din seara de Gală.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice și formulând textul la persoana a III-a. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

6 Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

De exemplu: link-uri către materiale online despre coordonatorul de voluntari, către blogul acestuia etc.

Imagini

7 * Imagini

Vă rugăm atașați o fotografie de profil și trei fotografii din cadrul activității persoanei nominalizate, în format .jpg, cu dimensiunea maximă de 1,5 MB. Fotografiile atașate fac parte integrantă din nominalizare și, în absența lor, nominalizarea va fi considerată incompletă și nu va fi luată în considerare.