Vasile:

Nominalizează

- Proiectul de voluntariat al anului

Secțiunea pentru care se nominalizează

1 Secțiunea pentru care se nominalizează

* Vă rugăm selectați secțiunea pentru care nominalizați proiectul

Datele de identificare ale organizației care nominalizează proiectul

2 Datele de identificare ale organizației care nominalizează proiectul

* Organizația în cadrul căreia s-a desfășurat proiectul

* Denumirea proiectului

* Localitate (organizație)

* Județ (organizație)

Website-ul organizației (în cazul în care există)

* Numele persoanei de contact din partea organizației

* Adresa de e-mail a persoanei de contact din partea organizației

* Telefonul persoanei de contact din partea organizației

* Adresa de e-mail a coordonatorului de proiect

* Bugetul total în RON rulat de organizație în 2016

Descrierea cantitativă a proiectului de voluntariat nominalizat

3 Descrierea cantitativă a proiectului de voluntariat nominalizat

* Perioada de desfășurare a proiectului

* Bugetul în RON al proiectului nominalizat

* Enumerați partenerii, finanțatorii și/sau susținătorii proiectului nominalizat

Limită: 500 de caractere, cu spații.

* Specificați beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului nominalizat

Vă rugăm enumerați cât mai specific și măsurabil beneficiarii direcți și indirecți. (Limită: 1000 caractere, cu spații)

* Specificați acoperirea geografică a proiectului de voluntariat

Vă rugăm să menționați orașele/județele în care s-a desfășurat proiectul. (Limită: 1000 caractere, cu spații)

* Numărul de voluntari implicați în cadrul proiectului nominalizat

* Numărul de ore de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului nominalizat

Descrierea calitativă a proiectului de voluntariat

4 Descrierea calitativă a proiectului de voluntariat

* Menționați de ce recomandați acest proiect pentru domeniul la care îl nominalizați.

Vă rugăm să motivați alegerea domeniului la care nominalizați proiectul de voluntariat, evidențiind importanța activităților desfășurate pentru domeniul ales.(Limită: 2000 caractere, cu spații)

* Enumerați scopul și obiectivele proiectului nominalizat

(Limită: 2000 caractere, cu spații)

* Descrieți pe scurt nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat

Vă rugăm descrieți cât mai specific relevanța proiectului față de nevoia identificată. (Limită: 2000 caractere, cu spații)

* Descrieți pe scurt rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului nominalizat și măsura în care și-a atins obiectivele

Vă rugăm descrieți cât mai specific și măsurabil rezultatele proiectului și impactul acestuia atât pe termen scurt cât și pe termen lung. (Limită: 2500 caractere, cu spații)

* Descrieți rolul voluntarilor în cadrul proiectului nominalizat

Vă rugăm descrieți cât mai specific felul în care s-au implicat voluntarii și rolul acestora în cadrul proiectului. (Limită: 3000 caractere, cu spații)

* Descrieți pe scurt activitățile din cadrul proiectului nominalizat

Vă rugăm descrieți cât mai specific și măsurabil activitățile derulate în cadrul proiectului. Se va face referire la perioada septembrie 2016 – septembrie 2017. (Limită: 3000 caractere, cu spații)

Testimonial și descriere

5 Testimonial și descriere

* Prezentați un scurt testimonial cu privire la proiectul nominalizat, din partea beneficiarilor și/sau a voluntarilor și/sau a partenerilor. Vă rugăm să menționați numele și funcția (dacă este cazul) persoanei care dă testimonialul.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

* În cazul în care proiectul nominalizat se va afla printre finaliști, descrierea lui va fi publicată pe site-ul competiției și va putea fi votat de către vizitatori. De asemenea, în calitate de finalist, descrierea acestuia va fi publicată și în Gazeta de Voluntariat din seara de Galei. Vă rugăm să scrieți o scurtă prezentare a proiectului în care să evidențiați ideea proiectului de voluntariat, nevoia în sprijinul căreia vine acesta, demersurile realizate și rezultatele obținute.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice și formulând textul la persoana a III-a. (Limită: 1200 caractere, cu spații)

Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

6 Alte observații sau specificații de care doriți ca juriul să țină cont

De exemplu: link-uri către materiale online despre proiect, către blogul acestuia, apariții media etc.

Imagini

7 * Imagini

Vă rugăm să ataşaţi 3 fotografii relevante din activităţile de voluntariat din cadrul proiectului nominalizat, în format .jpg, cu dimensiunea maximă de 1,5 MB. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din nominalizare şi, în absenţa lor, nominalizarea va fi considerată incompletă şi nu va fi luată în considerare.