Vasile:

Nominalizează

- Voluntarul anului

Secțiunea pentru care se nominalizează

1 Secțiunea pentru care se nominalizează

* Vă rugăm să selectați domeniul la care nominalizați voluntarul

Informații despre organizația care nominalizează voluntarul

2 Informații despre organizația care nominalizează voluntarul

* Organizația care nominalizează voluntarul

* Numele persoanei de contact din partea organizației

* Adresa de e-mail a persoanei de contact din partea organizației

* Telefonul persoanei de contact din partea organizației

* Județ (organizație)

* Localitate (organizație)

* Website-ul organizației (în cazul în care există)

Informații despre voluntarul nominalizat

3 Informații despre voluntarul nominalizat

* Numele voluntarului nominalizat

* Data de naștere a voluntarului nominalizat (zi,lună,an)

* Adresa de e-mail a voluntarului nominalizat

* Telefonul voluntarului nominalizat

Descrierea cantitativă a activității voluntarului nominalizat

4 Descrierea cantitativă a activității voluntarului nominalizat

* Numărul total de ore de voluntariat realizate în 2017

* Vechimea în activități de voluntariat în organizație

* Vechimea în activități de voluntariat în general

Descrierea calitativă a activității voluntarului nominalizat

5 Descrierea calitativă a activității voluntarului nominalizat

* Menționați de ce recomandați voluntarul pentru domeniul la care îl nominalizați.

Vă rugăm să motivați alegerea domeniului la care nominalizați voluntarul, evidențiind contribuția activității acestuia pentru domeniul ales. (Limită: 2000 caractere, cu spații)

* Descrieți activitatea voluntarului nominalizat în 2017, subliniind proiectele în care a fost implicat, care a fost scopul acestor proiecte, modalitatea concretă de implicare a voluntarului (sarcini etc.), precum și rezultatele concrete obținute de voluntar în relație cu scopul propus.

Vă rugăm descrieți cât mai detaliat activitatea voluntarului în cadrul organizației, axându-vă pe contribuția specifică a voluntarului și impactul său în organizație și comunitate. Se va face referire la perioada septembrie 2016 – septembrie 2017 (Limită: 3500 caractere, cu spații)

Testimonial și descriere

6 Testimonial și descriere

* Prezentați un scurt testimonial cu privire la voluntarul nominalizat, din partea coordonatorului de voluntari/supervizor al voluntarului sau al unui beneficiar direct al activității în care a fost implicat voluntarul. Vă rugăm să menționați numele și funcția (dacă este cazul) persoanei care dă testimonialul.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice. Vă rugăm să vă încadrați în maximum 1200 de caractere, cu spații.

* În cazul în care voluntarul nominalizat se va afla printre finaliști, descrierea acestuia va fi publicată pe site-ul competiției și va putea astfel să fie votat. De asemenea, descrierea lui va fi publicată și în Gazeta de Voluntariat din seara de Gală. Vă rugăm să scrieți o scurtă prezentare a voluntarului în care să evidențiați de ce este el voluntarul anului în organizația dumneavoastră, aportul și impactul adus de acesta în cadrul organizației, proiectele în care s-a implicat.

Vă rugăm ca acest câmp să îl completați folosind diacritice și formulând textul la persoana a III-a. Vă rugăm să vă încadrați în maxim 1200 de caractere, cu spații.

Alte observații sau specificații de care doriti ca juriul să țină cont

7 Alte observații sau specificații de care doriti ca juriul să țină cont

De exemplu link-uri către materiale online despre voluntar, către blogul acestuia etc.

Imagini

8 * Imagini

Vă rugăm atașați o fotografie de profil și trei fotografii din cadrul activității persoanei nominalizate, în format .jpg, cu dimensiunea maximă de 1,5 MB. Fotografiile atașate fac parte integrantă din nominalizare și, în absența lor, nominalizarea va fi considerată incompletă și nu va fi luată în considerare.