Finalişti

Școala de Weekend

Proiectul „Școala de weekend" ne-am dorit să fie un proiect de educație remedială care să vină în sprijinul a 70 de copii cu diverse probleme psihosociale și psihoemoționale din învățâmântul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu" și Școala Gimnazială „Iorgu Radu", Bârlad, cu rezultate slabe la învățătură sau din familii aflate în dificultate. A fost desfășurată o serie de activități educative și de dezvoltare în care tinerii voluntari au oferit elevilor din grupul țintă servicii de ajutor la teme, meditații, programe educative, asistență psihopedagogică, activități recreative, consultații, activități de dezvoltare personală. Proiectul „Școala de weekend” a urmărit implicarea elevilor în acțiuni comunitare ce reprezintă o experiență și o practică aplicată, de deschidere educațională spre comunitate, fiind în același timp și un beneficiu real, reciproc pentru toți cei implicați. Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate, a fost un aspect important pe care l-a atins proiectul, în scopul susținerii procesului de incluziune socială și de dezvoltare educațională personală a acestora.

Numărul de voluntari implicați în cadrul proiectului: 27

Numărul de ore de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului: 300

108 voturi