Finalişti

Predau diversitate și elevilor mei le place

Programul „Predau diversitate la ore și elevilor mei le place” coordonat de Centrul de Jurnalism Independent București. Elevii implicați în proiect au exersat și dezvoltat comportamente pozitive de comunicare, în spiritul acceptării diferențelor socio-ecomomice și etnice. Activitățile educaționale desfășurate în cadrul programului au pornit de la necesitatea mărturisită a elevilor de a-și modela sentimente pozitive față de propria identitate, de la nevoia de a defini în termeni clari propria identitate și cultură, implicit de a-și analiza și examina atitudinile față de alte grupuri etnoculturale, ca modalitate de combatere a discriminării și de prevenire a violenței. Elevii din cadrul proiectului au analizat diverse tipuri de discurs instigator la ură în cadrul unor sloganuri publicitare, în textele literare, dar și în viața lor personală. Pe parcursul proiectului s-a organizat atelierul numit „Dacă aș fi" (atelier de incluziune socială a romilor) iar până la sfârșitul activității curriculare și extracurriculare, cei 24 de elevi implicați în proiect au exersat și dezvoltat comportamente pozitive de comunicare, în spiritul acceptării diferențelor socio-ecomomice și etnice. Abilitatea de viață vizată a fost reprezentată de stimularea abilității de comunicare, în spiritul promovării diversității, în context durabil.

Numărul de voluntari implicați în cadrul proiectului: 30

Numărul de ore de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului: 100

78 voturi