Finalişti

Incluziune socială pentru copii și tineri prin centre de zi

Proiectul „Incluziune socială pentru copii și tineri prin centre de zi” a avut ca obiectiv principal dezvoltarea de servicii în vederea dezvoltării abilităților de viață, de implicare și de contribuție la viața comunității a tinerilor marginalizati social și a familiilor acestora, inclusiv a tinerilor din centrele de plasament. Toate acestea au fost abordate prin activități socio-educative în implicarea a peste 1500 de copii și tineri, împreună cu familiile acestora. Aceștia proveneau din familii social-vulnerabile iar familiile aveam mai mult de 2 copii, erau familii monoparentale sau de etnie romă. Copiii în sprijinul cărora a venit acest proiect au vârste cuprinse între 6-19 ani, sunt marginalizați social și familiile acestora au avut ocazia să își îmbunătățească competențele personale și sociale, bunăstarea și calitatea vieții dezvoltându-și abilitățile de viață. Proiectul a avut rol de catalizator în vederea unui dialog mai bun cu autoritățile și comunitățile locale,
prin dezvoltarea de modele sustenabile.

Numărul de voluntari implicați în cadrul proiectului: 120
Numărul de ore de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului: 1000

661 voturi