Centrul Nouă Ne Pasă Moldovița

177 voturi

Asociația Proiect Pro Europa

Număr voluntari: 55

Descriere: Programul Centrului Nouă Ne Pasă Moldovița, finanţat prin Fundaţia eMAG pentru Educație, a oferit unui număr de 150 copii din școlile comunei Moldovița un program coerent, structurat şi complex de învăţare alternativă, remedială, de tip mentorat profesori-elevi, tutoriat elevi-elevi, consiliere şi coaching pentru dezvoltare personală şi profesională şi de stimulare a rezilienței şcolare, program centrat pe nevoile individuale de formare ale fiecărui copil. Timp de 7 luni, săptămânal, au fost organizate în cele două școli din program câte 20 de activităţi de învăţare interactivă, alternativă, în cadru nonformal, activități de învățare asistată și activități de timp liber de calitate. În fiecare lună au fost organizate câte 4 activităţi de timp liber de calitate, tematice, care au valorificat evenimente marcante din calendarul naţional şi internaţional. A fost propusă şi dezvoltată o învăţare alternativă, în mediu formal, nonformal şi informal, au fost alternate şi adaptate permanent metodele de învăţare, ca şi mediile de experimentare şi s-a creat astfel un context pentru învăţare nemijlocită, pentru ca toţi participanţii să-şi dezvolte autonomia în procesul personal de învăţare.