Laborator de învăţare alternativă

43 voturi

Asociația Proiect Pro Europa

Număr voluntari: 50

Număr ore voluntariat: 10000

Descriere: A oferit celor 520 de elevi din satele comunei Vatra Moldoviţei, Suceava, egalitate de şanse la educaţie, prin desfăşurarea unui program coerent, structurat şi complex de învăţare alternativă pentru copii şi tineri (mentorat profesori-elevi, tutoriat elevi-elevi şi coaching), de dezvoltare personală şi profesională şi de stimulare a performanţelor şcolare, centrat pe nevoile individuale de formare ale fiecărui copil, pe descoperirea abilităţilor şi dezvoltarea celor 8 competenţe cheie. Pe parcursul anului şcolar, au fost organizate săptămânal activităţi de învăţare interactivă, alternativă și lunar au fost organizate activităţi de timp liber, ateliere de creaţie, de meşteşuguri tradiţionale.

Testimonial: „Între aspectele pozitive remarcate la elevii care au participat la toate activităţile derulate de-a lungul celor 10 luni de proiect, se numără: îmbunătăţirea performanţelor școlare, progrese în ceea ce privește dezvoltarea emoţională, descoperirea unor aptitudini personale, perfecţionarea exprimării orale. Proiectul Laborator de învăţare alternativă, a fost cel mai frumos ,,dar,, pe care Asociaţia Proiect Pro Europa ni l-a oferit, în acest an școlar. A fost bucuria începutului de săptămână, pentru că lunea era ziua în care se derulau activităţile la școala noastră. Acestea ofereau elevilor mei optimism și plăcerea de a veni la școală cu o stare de confort. Ca profesor, acest proiect a fost un prilej de reflecţie asupra nevoilor reale ale copilului din zilele noastre, asupra factorilor care condiţionează psihologic învăţarea. Consider că educaţia nonformală, ca parte a conceptului modern despre educaţie, este o completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei formale.” (prof. Rozalia Loghin, Şcoala Primară Valea Stânei)